ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรบริเวณรอบๆ ภูเขานะริทะเดือนมกราคมปีค.ศ. 2018

ช่วยระมัดระวังเกี่ยวกับการจราจรเพียงพอ เพราะนาริตะในช่วงปีใหม่เบียดเสียดท่ามมาก
กรุณาช่วยใช้องค์การขนส่งมวลชนหากเป็นไปได้ เพราะบริเวณภูเขานาริตะเนืองแน่นไปมากตลอดเดือนมกราคม

ภูเขานาริตะกฎระเบียบจราจรการไปวัดครั้งแรกของปีใหม่ (การควบคุมดูแลจำพวกที่หนึ่ง)
วันและเวลาการควบคุมดูแล
  1. ตั้งแต่ 21 นาฬิกาวันที่ 31 เดือนธันวาคมปีค.ศ. 2017 ถึง 19 นาฬิกาวันที่ 1 เดือนมกราคมปีค.ศ. 2018
  2. ตั้งแต่ every day 9 นาฬิกา 30 นาทีตั้งแต่วันที่ 2 เดือนมกราคมปีค.ศ. 2018 ถึงวันที่ 3 เดือนมกราคมถึง 18 นาฬิกา
รูปการควบคุมดูแล รูปกฎระเบียบจราจร ( PDF : 736 KB ) ของระยะเวลาตามที่ระบุด้านบน
 ภูเขานาริตะกฎระเบียบจราจรการไปวัดครั้งแรกของปีใหม่ (การควบคุมดูแลจำพวกที่สอง)

วันและเวลาการควบคุมดูแล

ตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมกราคมปีค.ศ. 2018 ถึงวันที่ 31 เดือนมกราคม

รูปการควบคุมดูแล รูปกฎระเบียบจราจร ( PDF : 1,100 KB ) ของระยะเวลาตามที่ระบุด้านบน

 
บริเวณภูเขานาริตะแผนที่ที่จอดรถ ( PDF : 793 KB )
※ช่วยยืนยันว่า การแนะนำของที่จอดรถจากนี่

※ช่วยระมัดระวัง เพราะถึงในบริเวณโดยรอบการควบคุมดูแล และใช้ที่จอดรถ (ชนิดเหรียญ) ก่อตั้งโดยเทศบาลที่ทอดยาวไปตาม Naritasan Omotesando Street ไม่ได้ตลอดระยะเวลากฎระเบียบจราจร

 

ที่หน้าการดาวน์โหลดของ Adobe Reader

กรณีที่ดูไฟล์ของ Portable Document Format Adobe Reader จำเป็น ช่วยดาวน์โหลดทางที่ไม่มี Adobe Reader ฟรีจากคบไฟของธง

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita String Instrument Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 20 เดือนตุลาคม - วันที่ 21

Colored Leaves Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน - วันที่ 25

gagaku_s.jpg

การแสดงคอนเสิร์ต Naritasan Shinshoji Temple เพลงกะงะคุ

วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคมปีค.ศ. 2018

ดูรายละเอียด