ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

รู้นาริตะแล้ว

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ตำบล มนเซนโจของ Naritasan Shinshoji Temple และเมือง International Tourist ที่มี Narita International Airport

แนะนำเกี่ยวกับ Naritasan Shinshoji Temple ที่มีชื่อเสียงและตำบล มนเซนโจ Sogo Reido Sanctuary ที่คุณโซะโก, ซะคุระพลเมืองความยุติธรรมถูกบวงสรวงสถานีรถไฟศูนย์กลางเปล่าของญี่ปุ่นเสน่ห์หลากหลายของนาริตะเช่น Narita International Airport เป็นต้นในฐานะ hallowed ground ยาวนาน

ที่ที่อำเภอ นะริทะไม่มา

map.jpg

ประมาณ 214 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ประชากรที่อำเภอ นะริทะตั้งอยู่ที่พื้นที่ราบสูงทิศเหนือทั้งหมดของบริเวณศูนย์กลางของ North จังหวัด ชิบะ และทิศตะวันตกติดกับ Lake Imba ถึงโทะเนะกะวะทิศเหนือเป็นเมืองประมาณ 130000 คน ไปเจริญรุ่งเรืองส่วนใหญ่ Naritasan Shinshoji Temple ที่มีชื่อเสียงและ family temple Sogo Reido Sanctuary ของโซะโก, ซะคุระที่พยายามเพื่อคนธรรมดาสามัญสมัยเอโดะในฐานะ hallowed ground ยาวนานในฐานะ temple town ลักษณะที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นเป่าสถานีรถไฟศูนย์กลาง Narita International Airport ของญี่ปุ่น และต้อนรับลูกค้าของประมาณ 14,000,000 คนรายปีในฐานะเมือง International Tourist ปีค.ศ. 2016 อำเภอ นะริทะ สภาพทิวทัศน์บ้านเมืองเรื่องราวทิศเหนือโนะที่รู้สึกถึงเอโดะทิศเหนือ 4 เมืองเอะโดะโนะริยุคิทั้งหมดทั้งหมดรับการรับรองมรดกญี่ปุ่นด้วยกันกับอำเภอ ซะคุระอำเภอ คะโทะริอำเภอ เชียวชิ เป็นเมืองที่เสน่ห์ดั้งเดิมเพลิดเพลินกับการเดินเล่นของสภาพทิวทัศน์บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยอารมณ์เอโดะในฐานะเอโดะที่ใกล้ที่สุดจากโลกและเสน่ห์บรรยากาศเป็นสากลที่มั่งคั้งประสานกัน

Naritasan Shinshoji Temple

พื้นดินของการเชื่อที่ 3 คับคั่งไปด้วยลูกค้าการขอพรประมาณ 3000000 คนมากกว่า 10,000,000 คนรายปีวันวันปีใหม่

Naritasan Shinshoji Temple ที่เป็นที่คุ้นเคยที่ชื่อเล่นของ Fudo ท่านของนาริตะเป็นโมะโทะยะมะที่มีขนาดใหญ่ของฝ่ายภูเขา Shingon Buddhism ความรู้ ที่ hallowed ground ที่โดดเด่นทั่วประเทศภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่มากกว่า 1-000 ปีตั้งแต่ founder ลูกค้าการขอพรมากกว่า 10,000,000 ท่านรายปีไปเยี่ยมชม 3 คับคั่งไปด้วยลูกค้าการไปวัดครั้งแรกของปีใหม่ประมาณ 3000000 คนวันวันปีใหม่ และภาคภูมิใจในที่ 1 ทั่วประเทศเป็นวัดในศาสนาพุทธ 5 หลังของเจดีย์ Deva gate ex-voto gallery สามชั้นถูกทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศกำหนดเช่นเชียะคะโดะวิหารความสว่างที่เป็นศาลาใหญ่เก่า 5 หลังถูกทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญกำหนดครั้งละเยอะๆ ที่วัด 1 ด้วยที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างยิ่ง และรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมวัด in early modern times ; กลายมามีบทบาทมีค่า ย่างเข้าสู่ 1-080 ปีการเปิดฐานปีค.ศ. 2018 และ exhibiting a Buddhist image ขนาดที่ระลึกถูกครอบครอง ตลอดระยะเวลา exhibiting a Buddhist image ที่มีขนาดใหญ่ขอรับความสัมพันธ์ 10 ปีละครั้ง การพบปะที่หลากหลายได้รับการจัดที่ภูเขานาริตะ

Naritasan Shinshoji Temple goma การสวดมนต์

สถานที่ของการอวยพรที่ดำเนินต่อไปตั้งแต่จุดสูงสุดสมัยเฮอันของการท่องเที่ยวที่ภูเขานาริตะ

ถูกสั่งให้ ทำ Naritasan Shinshoji Temple กว่าจักรพรรดิจุดความเงียบสงบ และมี creator of มะซะคะโดะโนะลาง ที่ว่าให้การก่อจลาจลบรรจบกันราบเพราะการสวดมนต์ goma ตั้งแต่ founder การสวดมนต์ goma ต่อเนื่องกันอย่างแข็งขันตลอดทั้งวันที่ภูเขานาริตะ การสวดมนต์ goma เป็นงานพิธีของศาสนาพุทธลึกลับบทภาวนาที่ภาวนาให้ God of the Fire เรื่องขอร้องของผู้การขอพรกระทำ ด้วย goma การสวดมนต์ที่ถูกครอบครอง ใครๆ ก็เพิ่มขึ้นทุกวันในวิหาร และมาเยี่ยมได้ที่ศาลาใหญ่นาริตะ Yamadai

ละครคาบูกิอำเภอ นะริทะวาตู

Naritasan Shinshoji Temple และขอบที่ลึกของบ้านอิชิคะวะ ดะนจิวโระ

บ้านอิชิคะวะ ดะนจิวโระและ Naritasan Shinshoji Temple ที่เป็นที่รู้จักทางด้านชื่อของร้านนะริทะถูกผูกเข้าด้วยกันที่สายสัมพันธ์ของการเชื่อนาริตะภูเขา God of Fire ตั้งแต่ Genroku era เอโดะ และเผ่าพันธุ์หนึ่ง Ichikawa ครอบครัวหลักมาเยี่ยมในภูเขานาริตะทุกจุดหักเห ดะนจิวโระละครคาบูกินักแสดงชายคนรุ่นแรกที่ชนะความนิยมในสมัยเอโดะไม่มีเด็กมาก และภาวนาให้ภูเขานาริตะที่ศรัทธาตั้งแต่บรรพบุรุษ ก็ได้เด็ก (ดะนจิวโระที่ 2 ) ตั้งหน้าตั้งตาคอย ดะนจิวโระรุ่นแรกดีใจกับเรื่องมหัศจรรย์นี้มาก และอกแสดงละครคาบูกิเกี่ยวกับ God of Fire นาริตะการแสดงละคร ก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม เนื่องจากนี่เริ่มใช้ชื่อของร้านนะริทะแล้ว เพราะการทำกิจกรรมของดะนจิวโระ Fudo นาริตะเป็นที่รู้จักดีที่ผู้คนจำนวนมาก และการขอพรภูเขานาริตะแพร่กระจายออกไปท่ามกลางคนธรรมดาสามัญเอโดะ พอเชือกถอดประวัติศาสตร์ไป มีเรื่องเล่าที่รู้สึกถึงบ้านอิชิคะวะ ดะนจิวโระและความลึกของความสัมพันธ์กับภูเขานาริตะเป็นจำนวนมาก และมีพื้นดินของความเกี่ยวดองบริเวณรอบๆ ภูเขานาริตะ ไปเยี่ยมชมโมะโทะอิชิที่ภูเขานาริตะพิธีการการเปิดฐาน 1,070 วันครบรอบปีที่ระลึกและเคะสึโคะนโฮะสึเกะ และที่อำเภอ นะริทะ กำหนดคุณเอะบิโซะ อิชิคะวะถึงอำเภอ นะริทะเครื่องนำทางที่ 11 ที่ลึกที่คุ้นเคย ผ่านคุณ Ebizo แบกรับศิลปะดั้งเดิมการรับช่วงวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ส่งเสน่ห์ของนาริตะไป

(External link) อำเภอ นะริทะวาตูละครคาบูกิ

สวนสาธารณะภูเขานาริตะ

ธรรมชาติสวยตามฤดูกาลและสวนสาธารณะที่สงบสุข

สวนสาธารณะกว้าง 165,000 ตารางเมตรกว้างออกไปข้างหลัง Naritasan Shinshoji Temple ต้นอุเมะและต้นซากุระฤดูใบไม้ผลิสีเขียวหน้าร้อนประชาชนที่จำนวนมากในฐานะที่พักพิงใจที่เพลิดเพลินกับสีหน้าตามฤดูกาลเช่นใบเมเปิ้ลใบไม้ร่วงเป็นต้นได้และลูกค้าการขอพรของภูเขานาริตะไปเยี่ยมชม สีผ้ายก และเมเปิ้ลที่เปลี่ยนสีต้นเดือนเดือนธันวาคมตั้งแต่กลางเดือน 11 ปีที่ผ่านๆ มาย้อมทั้งสวนสาธารณะ และเทศกาลใบเมเปิ้ลได้รับการจัด เป็นจุดมีชื่อเสียงคนจำนวนมากชุมนุมในฐานะสถานที่ที่มีชื่อเสียงการท่องเที่ยวในวันหยุดที่เพลิดเพลินกับใบเมเปิ้ลนอกโตเกียว นอกจากนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ที่มีชื่อเสียงของต้นอุเมะด้วย และเพลิดเพลินกับความงดงามเวลาได้ ขณะรู้สึกถึงความเป็นญี่ปุ่นที่แท้จริงด้วย outdoor tea ceremony ของเทศกาลต้นอุเมะที่ถูกทำในช่วงเวลาที่ดอกไม้ของบะอิรินเบ่งบาน และครบ

Naritasan Omotesando Street

เดินเล่นที่สภาพทิวทัศน์บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยอารมณ์เอโดะ

หน้าสถานีนะริทะของ JR และ Keisei โอะโมะเทะซะนโดะเพื่อประมาณ 800 เมตรไปเจริญรุ่งเรืองถึง outer gate Naritasan Shinshoji Temple ในฐานะตำบล มนเซนโจตั้งแต่อดีตของเอโดะ ตึกที่เต็มไปด้วยอารมณ์เรียง และสีเข้ม และยังคงเหลือเค้าหน้าของสมัยเอโดะไว้

สถานที่รับประทานอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่เสิร์ฟอาหารผลผลิตเฉพาะท้องถิ่นปลาไหลของอาหารของนาริตะเชื่อมชายคา และยอมรับลูกค้าการขอพรที่จำนวนมากตลอดปี และให้ดูความคึกคักที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา

Narita International Airport

ทางเข้าออกเปล่าของญี่ปุ่น

ตัวเลขผู้ใช้รายปีของ Narita International Airport คือ 39,000,000 คน เชื่อมต่อเมือง 110 กับญี่ปุ่นจาก 3 38 ประเทศพื้นที่ของโลก และมีการมีตัวตนใหญ่ในฐานะ Narita Airport Connecting ญี่ปุ่น to the World ในปัจจุบันที่สนามบินฮาเนดะถูกทำให้กระจายไปทั่วโลกด้วย นอกจากนั้นเน็ตเวิร์คเส้นทางการบินในประเทศถูกเชื่อมต่อกับเมือง 18 ด้วย และจากนี้ไปมีกำหนดการการปรับปรุงให้ดีขึ้นมากขึ้น ความนิยมแพงในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวด้วย และดูการนำเครื่องบินขึ้นและบินลงของรันเวย์และเครื่องบินที่มีพลังได้อย่างเสรีจากเครื่องเล่นเทปการไปเที่ยวชมของสถานีปลายทาง และเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ตอนกลางคืนสวยแก๊งแตกต่างจากกลางวันได้ด้วย นอกจากนั้นร้านที่สนามบินนานาชาติเท่านั้นแสดงดัมเบลล์ และแต่ละสถานีปลายทางเพลิดเพลินกับการซื้อของและอาหารโลกาภิวัตน์ได้

อาหารของนาริตะ

วัฒนธรรมการกินอาหารที่สะท้อนสภาพอากาศและประวัติศาสตร์

มีวัฒนธรรมการกินอาหารที่น่าหลงใหลสะท้อนสภาพอากาศและประวัติศาสตร์ของที่ดินในนาริตะ ดูเหมือนว่าจะเริ่มเป็นที่รู้จักเหนือสิ่งอื่นใดในฐานะเมืองของปลาไหลแล้ว เพราะทำปลาไหลกับสินค้าเป็นอาหารการให้การต้อนรับด้วยความยินดีกับลูกค้าการขอพร ตอนอาหารปลาไหลมีชื่อเสียง และนะริเดะนเคะอิเป็นที่นิยมสมัยเอโดะ ตอนนี้ท่ามกลางร้านในโอะโมะเทะซะนโดะของ Naritasan Shinshoji Temple ประมาณ 60 ร้านใส่อาหารปลาไหลเข้าไปข้างในเมนู ผักดองเช่นแช่ปืนสั้นใช้ม้วนต้นชิโสะและพริกสีฟ้าให้น้อยลงในขนมญี่ปุ่นเช่นขนมโยคันและบวบที่ขุดขึ้นมา และดองเป็นที่รู้จักในฐานะแบบมาตรฐานทั่วไปของของฝากนาริตะนอกจากนั้นด้วย นอกจากนั้นธุรกิจฟาร์มโคนมที่ทำการปลูกข้าวที่ใช้พื้นดินอุดมสมบูรณ์และถั่วลิสงการผลิตของผลิตผลทางการเกษตรเช่นมันเทศเป็นต้นการตกปลาของ freshwater fish ที่ Lake Imba ทิศเหนือ Shimousa Imperial Stock Farm ได้จุดกำเนิดเฟื่องฟูด้วย

โปรแกรมการเปลี่ยนสายเครื่องบิน

การประชุมการเยือนญี่ปุ่นการท่องเที่ยวการส่งเสริมสนับสนุนของนักท่องเที่ยวการแวะสนามบินของประเทศระหว่างทางเพื่อเปลี่ยนเครื่องดำเนินการ Narita Transit Program โดยมีเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวการขึ้นต่อของสนามบินนาริตะเพื่อเชื่อมโยงกับการกระตุ้นให้คึกคักของพื้นที่ย่านสนามบินนาริตะและการท่องเที่ยวการเยือนญี่ปุ่นถัดไป จะเริ่ม Narita Airport Transit & Stay Program ที่เพิ่มโดยมีเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวคนต่างชาติค้างคืนที่พื้นที่ย่านสนามบินนาริตะตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2017 เพื่อที่จะวางแผนการใส่เข้าไปข้างในของความต้องการของนักท่องเที่ยวการเยือนญี่ปุ่นคนต่างชาติที่การเพิ่มขึ้นที่มากขึ้นกว่าภายภาคหน้าถูกคาดการณ์
ให้เข้ากับการเริ่มต้นของ Narita Airport Transit & Stay Program และการกระจายสินค้าของแผ่นพับโฆษณาเวลานอกโตเกียว 50 things to do in Narita ที่แนะนำการเพิ่มของโปรแกรมการท่องเที่ยวใหม่เช่นการท่องเที่ยวการต้อนรับนาริตะการคัดเลือกรถโดยสารประจำทางที่หมุนไปโดยรถบัสนำเที่ยวตามเวลาที่กำหนดที่เข้าร่วมได้แบบรับคำโดยง่ายมากกว่าเดิมและเสน่ห์การท่องเที่ยวของพื้นที่ย่านสนามบินนาริตะแผนที่มัคคุเทศก์ถูกทำด้วย
จากนี้ไปสู่ปีค.ศ. 2020 ร่วมมือกับทุกท่านท้องถิ่นของย่านสนามบินนาริตะ และเพิ่มการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการโฆษณามากขึ้นของเนื้อหาการท่องเที่ยวให้มากขึ้นไป

Narita Airport Transit & Stay Program (External link)

[ติดต่อเราเกี่ยวกับเนื้อหาคอร์ส]

  • ทีอีแอลสัมพันธภาพการเลื่อนตำแหน่ง Narita International Airport : 0476-34-6333

[ติดต่อเราเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรถบัสนำเที่ยวการต้อนรับนาริตะการคัดเลือกรถโดยสารประจำทางตามเวลาที่กำหนด]

  • JR รถโดยสารประจำทางเขตคันโตแผนกจัดการทั่วไป (การประชาสัมพันธ์) บริษัทมหาชนจำกัดทีอีแอล: 03-5334-0860